Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2014

kulazgadula
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— "Pani Dalloway" Virginia Woolf
kulazgadula
Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo.
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - List do żony
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasadworld sadworld
kulazgadula
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej
— Żulczyk!
Reposted fromkatarzyna katarzyna vialadia ladia
kulazgadula

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa vialadia ladia
kulazgadula
2657 d955
Reposted fromhardbitch hardbitch viailoveyou iloveyou
kulazgadula
Jest we mnie te­raz coś, co w każdej chwi­li może wy­buchnąć łzami.
— Virginia Woolf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaverybigsad verybigsad
kulazgadula
Reposted fromoll oll viaverybigsad verybigsad
kulazgadula
Drogi Mikołaju, w tym roku chciałbym tylko jedno: Ją.  Możesz ustawić sobie przypomnienie, bo za dwa lata, osiem, dwadzieścia, dostaniesz ten sam list, z tą samą prośbą. 
— G' as fuck.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaverybigsad verybigsad
kulazgadula
1517 7ff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
kulazgadula
0068 aa1f
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
kulazgadula
0889 8af5
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa

November 24 2014

kulazgadula
5074 7cad
Reposted fromcorvax corvax viaoversensitive oversensitive
kulazgadula

November 10 2014

3670 2f8d
Reposted fromnakedgirls nakedgirls vianocnatesciowa nocnatesciowa
kulazgadula
3815 06ec
Reposted fromlesatyre lesatyre vianocnatesciowa nocnatesciowa

October 16 2014

kulazgadula
4779 4c12 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vianocnatesciowa nocnatesciowa

September 30 2014

kulazgadula
kulazgadula
7682 2bed
Reposted fromevelina evelina viawszystkodupa wszystkodupa
7190 3ac4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl